การกินเวย์โปรตีน


สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการดื่มเวย์โปรตีนครับ ที่จิงแล้วเวย์โปรตีนมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยครับ ถ้าคุณกินอาหารหลักพอครับการดื่มเวย์โปรตีนนั้นมันจำเป็นสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลากินอาหารหลักครับ จึงจำเป็นต้องกินเวย์โปรตีนครับ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นอาหารเสริมครับ เวลาที่เหมาะกับการดื่มเวย์โปรตีนคือ หลังเล่นเวทเสร็จครับ หรือหลังออกกำลังกายทันทีครับ เพราะการกินเวย์ก่อนออกกำลังกายอาจทำให้เวย์มันออกมาทางเก่าก็ได้ครับ

ที่สำครับก็คืออาหารหลักครับเพราะถ้าอาหารหลักของคุณพออยู่แล้ว เวย์โปรตีนมันก็ไม่มีความจำเป็นครับ กินอาหารแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนะครับ