วิธีเล่นกล้ามแขน


 เล่นกล้ามแขน เป็นกล้ามที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ซึงคนที่มี กล้ามแขน จะสามารถเล่นเวทท่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพราะมีแรงจากกล้ามแขนมาช่วยในการยกเวท และ กล้ามแขน ยังมีความสำคัญอีกอย่าง คือ เอาไว้อวดสาวๆ อิอิ นอกเรื่องนิดหน่อย

Barbell Curl  เป็นท่าที่ใช้บริหารกล้ามเนื้อไบเซปหัวสั้นหรือ Biceps brachii short head
จังหวะที่ 1 : ยืนตัวตรงถือบาร์เบลล์โดยระยะห่างระหว่างมือทั้งสองจะกว้างเท่ากับความกว้างของหัว  ไหล่ ให้ข้อศอกแนบลำตัว หายใจเข้า
จังหวะที่ 2 : ยกบาร์เบลล์ขึ้นพร้อมกับหายใจออก  ในจังหวะที่ 2 นี้ พยายามอย่าโน้มตัวช่วยให้ตัวตรงไว้ตลอด ข้อศอกยังแนบลำตัวเหมือนเดิม
จังหวะที่ 3 : ค่อยๆลดบาร์เบลล์ลงมาพร้อมกับหายใจเข้า กลับสู่จังหวะที่ 1 เหมือนเดิม นับ 1 ให้บริหาร 10 ครั้ง 4 เซท